ONDA NEXT

arrow
arrow

Karakteristike

Parfimisani dezinfekcijski* deodorant deterdžent, na bazi pete generacije kvaternarnih amonijumovih soli, za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju svih perivih površina. Za opšte površine, uključujući i u medicinskom području. ONDA NEXT je posebno pogodan za dezinfekciju okruženja gde postoji rizik od kontaminacije, i u svakom slučaju u svim prostorima koje koristi javnost (bolnice, škole, hoteli, kancelarije, svlačionice, kupatila) i zahvaljujući balsamičkim esencijama garantuje i odličan deodorant efekat.

SASTAV: 100 g proizvoda sadrži: Hlorid alkildimetilbenzilamonijuma i hlorid didecildimetilamonijuma 1,5 g. Površinski aktivne materije, sekvestranti, parfem, boja i voda q.s. 100 g.

U skladu sa sledećim EN Test standardima*: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727.