METEOR MAXIMA

arrow
arrow

Akrilna emulzija visoke otpornosti, protivklizna, bakteriostatička

Karakteristike

Bakteriostatička emulzija formulirana sa akrilnim i poliuretanskim polimerima da garantuje najviši sjaj i otpornost na hodanje. Formula protiv žutila. Antistatički efekat. Otporna na pranje dezinficijensima, čak i onima na bazi alkohola, ako se koristi ispravno i sa pravilnim razblaživanjem. Registrovana kod Underwriters Laboratories Inc. kao vosak protiv klizanja, visoke otpornosti.

BAKTERIOSTATIČKA BARIJERA: bakterije se ne talože 12 meseci!* Meteor Maxima sadrži procenat kalibrisanog cinkovog jona koji aktivira brzu bakteriostatičku zaštitnu akciju na tretiranim površinama. Stvara barijeru koja blokira nekontrolisano naseljavanje mikroorganizama i bio-trava, delujući ciljano na mikrobe i bakterije (uključujući escherichia coli, pseudomonas aeruginosa i staphylococcus aureus): laboratorijski testovi pokazuju kako, nakon samo 24 sata, više od 99% bakterija je efikasno i dugotrajno odbijeno, bez potrebe za korišćenjem bilo kakvih dodatnih osetljivih ili kratkotrajnih agenasa. Čak i ako su izloženi svakodnevnim i produženim operacijama čišćenja, čestice cinkovog jona se ne raspršuju već ostaju aktivne i stabilne na filmu u koji su inkorporirane, garantujući dugotrajne performanse. Meteor Maxima je u skladu sa ISO 22196-2011 koji određuje metodologiju detekcije bakterija na površinama. Referentna metoda omogućava kvantitativno merenje prisustva bakterija na materijalima tretiranim sa bakteriostatičkim supstancama.